Sông Hoài, dòng sông nhỏ êm đềm chảy qua phố cổ, là món quà quí mà thiên nhiên ban tặng cho Hội An. Dòng sông ấy chẳng những đem lại…