thoát vị đĩa đệm

  1. H

    Quy trình và phương pháp tập với con lăn nhiệt Hecquyn

    1. Tìm hiểu các bài tập với con lăn nhiệt: Phương pháp con lăn nhiệt Hecquyn có 4 động tác cơ bản tập luyện trên 12 tư thế vị trí cơ thể bao gồm: TÌ: Dùng trọng lượng mặt sau của cơ thể như: gáy, lưng, bắp chân luôn đè lên con lăn. LĂN: dùng lực chi dưới và thân đẩy con lăn di động tại từng...
Top