biosol

  1. Q

    Yucca Mỹ nguyên liệu, yucca nước Mỹ, yucca bột Mỹ xử lý khí độc ao nuôi hiệu quả

    Công dụng: Hấp thu cực nhanh các khí độc như: NH3 ,H2S và các khí độc khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm. Kích thích sự phân hủy các chất cặn bã, làm sạch môi trường nước tránh các hiện tượng mỡ, thịt cá bị vàng, da cá bị đen. Giúp giải quyết các trường hợp cá nổi đầu lên tầng mặt do...
Top