EmbassyFreight's latest activity

 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ về Việt Nam đang diễn ngày càng nhiều do Ấn Độ là một quốc gia không chỉ nổi tiếng về lịch sử, văn hóa...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Nhập khẩu tại chỗ là người nhập khẩu mua hàng của doanh nghiệp nước ngoài và được chỉ định nhận hàng tại VN từ người xuất khẩu tại chỗ...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Phân tích phân loại là đem mẫu sản phẩm đi phân tích, phân loại để xác định và áp mức thuế nhanh chóng hơn. Phân tích phân loại hàng hóa...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Dịch vụ nhập hàng bao thuế theo cách gọi khác là nhập hàng tiểu ngạch. Hàng hóa được nhập theo hình thức này về Việt Nam sẽ không phải...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Mông Cổ là quốc gia có thổ nhưỡng không giáp biển nên hàng hóa vận chuyển vào bắt buộc phải quá cảnh ở Trung Quốc sau đó mới theo tuyến...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Kiểm dịch thực vật là một thủ tục bắt buộc để đảm bảo các vi khuẩn, sinh vật hay mầm bệnh nào lây lan theo đường xuất nhập khẩu. Sau khi...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Kiểm tra an toàn thực phẩm là một quy định bắt buộc để đảm bảo sản phẩm không chứa các chất hoá học, sinh học hoặc tạp chất vượt quá...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Kiểm tra chất lượng là một công đoạn bắt buộc nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt chuẩn về kỹ thuật cũng như chất lượng. Các mặt hàng...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu là để các hàng hóa như các mặt hàng văn hóa phẩm như sách, báo, bản đồ, tranh nghệ thuật,...không...
 • EmbassyFreight
  EmbassyFreight đã đăng chủ đề mới.
  Khai báo hóa chất đối với các loại hóa chất nguy hiểm bắt buộc phải tiến hành khai báo trước khi làm thủ tục hải quan để nhà nước có thể...
Top