vi sinh tẩy trơn bạt

  1. Q

    Men vi sinh tẩy trơn bạt, xử lý nước ELIMINATOR của Mỹ

    Thành phần: Bacillus amyloliquefaciens Bacillus pumilus Bacillus subtilis Bacillus licheniformis Công dụng: Ức chế vi khuẩn gây bệnh Loại bỏ khí độc trong ao, đáy ao như H2S, NH3, NO2,… Cải thiện FCR Phân hủy mùn bả hữu cơ, giảm nhớt bạt. Liều dùng: Xử lý: 1kg/ha, 5 ngày/lần Định kỳ...
Top