soda ý giá sỉ

  1. Q

    Bicar Z, bicar Thái, soda Ý, NaHCO3 99% tăng kiềm ao nuôi giá sỉ tại kho

    #bicar thái, #soda ý, #sodium bicarbonate 99%, #NaHCO3 99%, #bicar z Thành phần: NaHCO3 99% Công dụng: Sodium bicarbonate giúp tăng kiềm nhanh chóng, ổn định môi trường nước Giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác. Soda lạnh còn được ứng dụng trong xử lý nước thải, đóng vai trò như một acid...
Top