regamix

  1. Như Ý

    Regamix: bổ gan, giải độc gan cho tôm

    Regamix: bổ gan, giải độc gan cho tôm Thành phần Trong 1kg sản phẩm có: Copper sulphate 2.000 –3.000 mg/kg Iron sulphate 3.000 – 4.000 mg/kg Methionine 70 mg/kg Sodium selenite 1.500 – 2.500...
Top