Tuổi Trẻ Quảng Nam

Thứ Tư, 4 / 5 / 2016
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ
Trang chủ Văn Hóa Danh Nhân - Lịch Sử Người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng

Người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng

Gửi cho bạn bè
Share

LTS: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7-8-1913 - 7-8-2008), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xuất bản cuốn sách “Võ Chí Công - Người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng”.

Với gần 800 trang khổ, 14,5cm x 20cm, cuốn sách đã tập hợp, giới thiệu nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo… hồi tưởng về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Võ Chí Công.

Đồng thời, sách cũng giới thiệu một số bài viết, bài phát biểu của đồng chí Võ Chí Công về một số chủ trương lớn, đánh giá một số sự kiện lịch sử quan trọng; ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của một số địa phương, đơn vị. Báo Quảng Nam xin trích giới thiệu một số ý kiến nhận xét, đánh giá về tài năng, đức độ và công lao to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với quê hương, đất nước.

Một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ

Tôi được biết đồng chí Võ Chí Công sau khi Trung ương Cục được thành lập tại chiến khu Mã Đà, rồi sau đó di chuyển về chiến khu Bắc Tây Ninh. Anh em chúng tôi quen gọi đồng chí bằng cái tên thân mật là chú Năm, chú Năm Công. Hồi đó, đồng chí Võ Chí Công là một trong hai Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam nổi tiếng sắc sảo, và là một trong 6 vị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam có uy tín.

Nói đến đồng chí Võ Chí Công - chú Năm Công, trước hết là nói đến Liên khu V trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp, nói đến chiến trường B1 trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Công lao của đồng chí Năm Công gắn liền với những chiến công tập thể bất diệt của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V, của quân dân Khu V, của đồng chí và đồng bào quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng trong hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ của dân tộc, được thể hiện nổi bật trên khắp các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Viết về tính năng động sáng tạo và tư tưởng đổi mới của đồng chí Võ Chí Công, sẽ là một thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến việc đóng góp rất có ý nghĩa đáng được trân trọng của đồng chí trong sự đổi mới hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao…
(Nguyễn Minh Triết- Chủ tịch nước)

Chiến sĩ cách mạng tài trí, kiên cường

Đồng chí Võ Chí Công được Đảng,
Nhà ước trao tặng Huân chương
sao vàng năm 1992.

Trong lớp các đồng chí thuộc thế hệ cách mạng thứ hai (sau khi Đảng ra đời), đồng chí Võ Chí Công là hiện thân của một thế hệ cách mạng tài trí, kiên cường chiến đấu và trưởng thành từ cơ sở.

… Sau ngày đất nước thống nhất, tôi và đồng chí Võ Chí Công có dịp cùng làm việc với nhau tại Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Đồng chí Võ Chí Công được Đảng và Nhà nước phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách khối nông nghiệp - lâm nghiệp - hải sản. Trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày, chúng tôi thường phối hợp và trao đổi với nhau chặt chẽ.

Nhớ nhất là những ngày sau giải phóng miền Nam 1975, tình hình lương thực, vật tư và hàng tiêu dùng của cả nước hết sức khó khăn. Thêm vào đó là tình trạng ngăn sông, cấm chợ diễn ra khắp nơi càng làm cho lưu thông hàng hóa thêm ách tắc. Đồng chí Võ Chí Công tính tình sôi nổi hay tranh luận và làm việc hết sức mình. Đồng chí luôn đi sâu, đi sát cơ sở, đồng chí đã xuống nhiều địa phương, như Vĩnh Phúc, Hà Nam Ninh… để tìm hiểu thực tiễn khó khăn, những vấn đề về cơ chế “trói buộc” nông dân, từ đó có những kiến nghị với Trung ương, từng bước tháo gỡ tạo đà cho việc hình thành tư tưởng “khoán” trong nông nghiệp, mở đầu cho thời kỳ đổi mới diệu kỳ của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 75 năm hoạt động cách mạng gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của đồng chí Võ Chí Công, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất tự hào, vì đã đào tạo giáo dục bồi dưỡng được một người - đồng chí kiên trung cách mạng, một đảng viên có nghị lực và bản lĩnh phi thường của người cộng sản. Đồng chí Võ Chí Công là một tấm gương sáng về đạo đức với các phẩm chất: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, là một trong những người học trò tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo được nhân dân quý trọng, yêu mến.
(Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Nhà lãnh đạo thực tiễn phong phú

Với 96 tuổi đời, 76 tuổi Đảng, anh Năm Công dành hết cuộc đời trong hơn ba phần tư thế kỷ, từ chặng đường đầu đấu tranh cách mạng không biết mệt mỏi từ những năm 1930 - 1931 đến kết thúc vẻ vang hai cuộc kháng chiến cứu nước thần thánh giữa mùa Xuân đại thắng năm 1975, anh thật xứng đáng là một cán bộ lãnh đạo ưu tú của Đảng.

“... Người chiến sĩ cộng sản phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải luôn luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, trước hết như Bác Hồ đã dạy. Có như vậy mới được nhân dân tin yêu, kính trọng. Trong giai đoạn cách mạng mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp được hình thành trong lịch sử lâu dài của dân tộc, nhân dân ta nhất định sẽ đi tới ấm no, hạnh phúc”.
(Võ Chí Công “Trên những chặng đường cách mạng” (Hồi ký), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001).

Trải qua những công tác khác nhau trên nhiều địa bàn và cương vị khác nhau trong suốt hai cuộc kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng đất nước, anh vẫn luôn là tấm gương sáng về niềm tin và ý chí cách mạng.

Nói đến anh Năm Công là nói đến nghĩa tình sâu nặng và sự gắn bó máu thịt với đồng chí, đồng bào miền Nam, với Trung ương Cục và Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, với Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V, với các chiến trường B1, B2 và B3.

Là một trong những đồng chí Phó Bí thư Trung ương Cục ngay trong thời kỳ đầu mới thành lập, là người lãnh đạo cao nhất trên chiến trường B1, anh Năm Công đã có những cống hiến to lớn trong việc góp phần lãnh đạo quân dân ta kiên quyết đánh bại quân xâm lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong công cuộc lao động sáng tạo và đổi mới đất nước để xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của anh Năm Công, mãi mãi là tấm gương sáng để cho chúng ta học tập.
(Võ Văn Kiệt - cố Thủ tướng Chính phủ)

Trong mỗi hoàn cảnh lịch sử…

Sự sáng tạo, táo bạo, tư tưởng cách mạng tiến công trong hòa bình, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của đồng chí Võ Chí Công khó có thể nói hết, như trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, khai thác hải sản cũng như trong các lĩnh vực khác, kể cả trong công tác ngoại giao khi đồng chí Võ Chí Công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng rồi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Có lẽ các đồng chí đã từng sống, công tác với đồng chí Võ Chí Công trong mỗi thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ sau năm 1975 sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn về đồng chí Võ Chí Công. Tôi nghĩ cần có nhiều sự cảm nhận về đồng chí Võ Chí Công mới thấy hết được những phẩm chất cao quý của một con người mà tài năng, đức độ đã vượt thời gian để suy ngẫm cho nhiều vấn đề hiện tại và tương lai.
(Trung tướng Phan Hoan - nguyên Tư lệnh Quân khu V)

Ấn tượng sâu sắc qua những bước ngoặt

Nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí Công
tại thôn Khương Mỹ, Tam Xuân 1,
Núi Thành.
Điều mà chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng là do sự chỉ đạo sắc bén, kịp thời của anh Năm Công và Khu ủy mà công tác báo chí, tư tưởng có hiệu quả, góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp kháng chiến.

Chính trong những hoàn cảnh éo le, tình hình phức tạp, ranh giới giữa thắng lợi và tổn thất khó lường hết những diễn biến thì sự quyết đoán, chỉ đạo kịp thời, sâu sắc của đồng chí Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu V đã đem lại thành công hết sức to lớn.

Chúng tôi có ấn tượng rất sâu sắc về anh Năm Công qua những bước ngoặt lớn ở chiến trường Khu V.
(Nhà báo Đặng Minh Phương)

Nhà cải cách dũng cảm, sáng tạo

Là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đầu tiên trong thời kỳ đổi mới, đồng chí Võ Chí Công là người đã đưa qui chế dân chủ vào hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử khác, làm cho dân chủ trở thành sức sống, thành động lực tự thân của chế độ mới, thúc đẩy Quốc hội làm tròn nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân, là cơ quan lập pháp cao nhất của Nhà nước và là người giám sát có hiệu lực đối với bộ máy hành pháp ở Trung ương và các địa phương.

Là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, là một nhà lãnh đạo kháng chiến sắc sảo, linh hoạt, là một nhà cải cách dũng cảm, sáng tạo, đồng chí Võ Chí Công xứng đáng là một trong những học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú số một của đất Quảng anh hùng…
(Đống Ngạc - nguyên Thư ký riêng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn)

Lời Bình (0)add comment

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
Share
 

Danh Nhân - Lịch Sử

Clip Khánh thành tượng đài mẹ Thứ Clip Khánh thành tượng đài mẹ Thứ Khán giả Quảng Nam được chìm đắm trong cảm xúc dạt dào, lắng đọng với nhiều bài h...
 
Cô nữ sinh quàng khăn đỏ cho Bác Hồ Cô nữ sinh quàng khăn đỏ cho Bác Hồ Đó là một nữ diễn viên xinh đẹp sinh ra trong một gia đình yêu nước ở làng La Qua, ph...
 
Clip sự thật về Clip sự thật về "nhà ngoại cảm" Những cái tên như Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Văn Liên,... một thời ...
 
Võ Chí Công - nhà lãnh đạo sống trong lòng dân Võ Chí Công - nhà lãnh đạo sống trong lòng dân Bác Năm Công (tên thân mật của đồng chí Võ Chí Công) đã đi xa, nhưng những tình cảm m...
 
Nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí Công thành Di tích quốc gia Nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí Công thành Di tích quốc gia Sáng 5-8, tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ ...
 
Sự thật về thần A’ul người Cơtu Sự thật về thần A’ul người Cơtu Một tộc người thiểu số ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (Quảng...
 
Nặng tình Quảng Nam - Đà Nẵng Nặng tình Quảng Nam - Đà Nẵng Vùng đất Quảng Đà trong những năm Mỹ đổ bộ xuống bờ biển Đà Nẵng là chiến trư...
 
Ngày tiễn biệt mẹ Thứ Ngày tiễn biệt mẹ Thứ Sáng 14-12, trong niềm tiếc thương vô hạn, hàng nghìn người dân cùng gia quyến đã tổ ch...